Hotărâre nr. 770/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42