Hotărâre nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42