Hotărâre nr. 1452/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42