Misiune

Agenția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență, stabilite prin prezentul Statut.

Domeniile de competenţă ale Agenţiei sunt următoarele:

  • tehnologia informației, evidența de stat și resursele informaționale de stat, inclusiv crearea, exploatarea și înregistrarea resurselor informaționale de stat, a sistemelor informaționale de stat, evidența de stat a populației, a mijloacelor de transport și a conducătorilor de autovehicule, precum şi producerea blanchetelor de strictă evidenţă şi a semnelor de stat;
  • înregistrarea de stat a actelor de stare civilă și posesia fondului arhivistic național;
  • crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile, altor sisteme informaționale şi registre de domeniu, executarea lucrărilor cadastrale şi celor de evaluare a bunurilor imobile, administrarea băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, efectuarea înregistrărilor de stat ale bunurilor imobile şi ale drepturilor asupra acestora;
  • reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, în conformitate cu legislația;
  • înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor și reprezentanțelor acestora și a persoanelor fizice - întreprinzători individuali;
  • alte domenii, atribuite prin lege în competența Agenției

Registrele de stat

Sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat al Sistemului informaţional naţional este una din condiţiile de bază pentru consolidarea unei societăţi informaţionale. I.P. „Agenția Servicii Publice” este deţinătoarea principalelor resurse informaţionale de stat.

Registrele informaţionale de stat și sistemele informaționale:

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42