• Română
  • Русский
  • English

Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după genurile de activitate declarate (starea la 01.11.2017)

Genul de activitate Număr
(care au codul IDNO)
COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI PERSONALE 179 607
COMERŢUL CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE 137 124
COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 38 951
ALTE ACTIVITĂŢI SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR 34 963
COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE 31 412
AGRICULTURĂ, ECONOMIA VÎNATULUI ŞI SERVICII AUXILIARE 28 463
HOTELURI ŞI RESTAURANTE 26 219
VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT  25 324
TRANSPORTURI TERESTRE 22 104
TRANZACŢII IMOBILIARE 19 863
INDUSTRIA ALIMENTARA ŞI A BĂUTURILOR 18 445
CONSTRUCŢII 15 037
ACTIVITĂŢI ANEXE ŞI AUXILIARE DE TRANSPORT; ACTIVITĂŢI ALE AGENTIILOR DE TURISM 14 339
TEHNICA DE CALCUL ŞI ACTIVITĂŢI CONEXE 11 422
ACTIVITĂŢI DE SERVICII PARTICULARE 10 989
ACTIVITĂŢI RECREATIVE, CULTURALE ŞI SPORTIVE 10 256
AGRICULTURĂ, VÎNĂTOARE ŞI SERVICII ANEXE 10 172
FABRICAREA PRODUSELOR FINITE DIN METAL, EXCLUSIV PRODUCŢIA DE MAŞINI ŞI UTILAJE 7 675
PRODUCŢIA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALIFERE 6 837
EDITURI, POLIGRAFIE ŞI REPRODUCEREA MATERIALELOR INFORMATIVE 6 139
PRELUCRAREA LEMNULUI ŞI FABRICAREA ARTICOLELOR DIN LEMN 5 849
LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCŢII 5 357
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR 5 337
TRANSPORTURI TERESTRE ŞI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE 5 120
INDUSTRIA ALIMENTARĂ 4 843
PRODUCŢIA DE MOBILIER ŞI ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE 4 416
ÎNCHIRIEREA MAŞINILOR ŞI A ECHIPAMENTELOR FĂRĂ OPERATOR, A BUNURILOR PERSONALE ŞI DE UZ CASNIC 4 282
FABRICAREA DE ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR 4 016
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 3 797
RESTAURANTE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII DE ALIMENTAŢIE 3 792
ÎNVĂŢĂMÎNT 3 649
ACTIVITĂŢI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 3 227
PRODUCŢIA DE ARTICOLE DIN CAUCIUC  ŞI DIN MATERIAL PLASTIC 3 169
ACTIVITĂŢI ALE DIRECŢIILOR ADMINISTRATIVE CENTRALIZATE; ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ŞI DE CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT 2 860
EXTRACŢIA PETROLULUI BRUT ŞI A GAZELOR NATURALE 2 824
FABRICAREA DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE 2 824
DEPOZITARE ŞI ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI 2 787
SERVICII ADMINISTRATIVE, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR 2 692
ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PERSONALE 2 535
FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE 2 436
PUBLICITATE ŞI ACTIVITĂŢI DE STUDIERE A PIEŢEI 2 409
POSTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 2 279
ACTIVITĂŢI DE SERVICII INFORMATICE 2 252
ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE 2 040
INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII 1 842
ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE ŞI LEASING 1 789
FABRICAREA ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE 1 664
ACTIVITĂŢI FINANCIARE 1 661
ALTE ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 1 639
ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE CONTABILITATE 1 590
INDUSTRIA CHIMICĂ 1 477
REPARAŢII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE ŞI DE UZ GOSPODĂRESC 1 467
FABRICAREA DE MOBILĂ 1 315
PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA  PRODUSELOR DIN LEMN ŞI PLUTĂ, CU EXCEPŢIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ŞI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE  1 277
PESCUITUL, ACTIVITATEA CRESCĂTORIILOR DE PEŞTE ŞI A FERMELOR DE PEŞTE 1 272
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE 1 160
ACTIVITĂŢI DE EDITARE 1 121
REPARAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI INSTALAREA MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR 1 040
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII CIVILE 954
PRODUCŢIA DE MAŞINI ŞI APARATE ELECTRICE 941
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 904
ELIMINAREA DEŞEURILOR ŞI A APELOR UZATE; ASANARE, SALUBRITATE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE 862
PRODUCŢIA DE APARATURĂ ŞI INSTRUMENTE MEDICALE, DE PRECIZIE, OPTICE ŞI PRODUCŢIA DE CEASURI 834
PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ CALDĂ 832
HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE CAZARE 784
ACTIVITĂŢI AUXILIARE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 782
ACTIVITĂŢI DE PEISAGISTICĂ ŞI SERVICII PENTRU CLĂDIRI 781
RECUPERAREA DEŞEURILOR ŞI RESTURILOR DE MATERIALE RECICLABILE 767
ACTIVITĂŢI DE ARHITECTURĂ ŞI INGINERIE; ACTIVITĂŢI DE TESTĂRI ŞI ANALIZĂ TEHNICĂ 752
FABRICAREA HÎRTIEI ŞI CARTONULUI 748
CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI 731
PRODUCŢIA DE PIEI, DE ARTICOLE DIN PIELE ŞI FABRICAREA INCALŢĂMINTEI 712
COLECTAREA, TRATAREA ŞI ELIMINAREA DEŞEURILOR; ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE A MATERIALELOR  RECICLABILE 704
ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE 701
FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ŞI MASE PLASTICE 672
ACTIVITĂŢI ALE AGENŢIILOR TURISTICE ŞI ALE TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE ŞI ASISTENŢĂ TURISTICĂ 636
ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA SĂNĂTATEA UMANĂ 631
CAPTAREA, EPURAREA ŞI DISTRIBUŢIA APEI 606
ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ŞI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI ACTIVITĂŢI DE EDITARE MUZICALĂ 591
SILVICULTURA, EXPLOATĂRI FORESTIERE ŞI SERVICII ANEXE 578
TIPĂRIRE ŞI REPRODUCEREA PE SUPORŢI A ÎNREGISTRĂRILOR 570
COMUNICAŢII ELECTRONICE 475
PRODUCŢIA DE ECHIPAMENTE ŞI APARATE DE RADIO, TELEVIZIUNE ŞI COMUNICAŢII 468
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 461
INTERMEDIERI FINANCIARE, CU EXCEPŢIA ACTIVITĂŢILOR DE ASIGURĂRI ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII 449
ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE ARTISTICĂ 448
FABRICAREA BĂUTURILOR 412
ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE N.C.A. 393
FABRICAREA SUBSTANŢELOR ŞI A PRODUSELOR CHIMICE 390
PESCUITUL ŞI ACVACULTURA 384
ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ 378
FABRICAREA DE MAŞINI, UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE N.C.A. 355
SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATARE FORESTIERĂ 348
TRANSPORTURI PE APĂ 318
TRANSPORTURI AERIENE 313
INDUSTRIA METALURGICĂ 289
ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ACTIVITĂŢI DE ASIGURARE 275
ACTIVITĂŢI DE POŞTĂ ŞI DE CURIER 264
FABRICAREA DE MIJLOACE ALE TEHNICII DE CALCUL ŞI DE BIROU 257
FABRICAREA HÎRTIEI ŞI A PRODUSELOR DIN HÎRTIE 227
CERCETARE-DEZVOLTARE 195
FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE 186
FABRICAREA PRODUSELOR DE TUTUN 181
CAPTAREA, TRATAREA ŞI DISTRIBUŢIA APEI 175
TĂBĂCIREA ŞI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ ŞI MAROCHINĂRIE, HARNAŞAMENTELOR ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEI; PREPARAREA ŞI VOPSIREA BLĂNURILOR 172
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 164
FABRICAREA CALCULATOARELOR ŞI A PRODUSELOR ELECTRONICE ŞI OPTICE 148
PRODUCŢIA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT 137
COLECTAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE 132
ALTE ACTIVITĂŢI EXTRACTIVE 119
PRODUCŢIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT RUTIER 115
ACTIVITĂŢI DE ASIGURĂRI 113
ACTIVITĂŢI DE PRODUCERE ŞI DIFUZARE DE PROGRAME 108
ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, FĂRĂ CAZARE 107
ACTIVITĂŢI DE INVESTIGAŢII ŞI PROTECŢIE 104
ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE 100
SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, CU CAZARE 97
ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE 92
FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZĂ ŞI A PREPARATELOR FARMACEUTICE 70
FABRICAREA AUTOVEHICULELOR, A REMORCILOR ŞI SEMIREMORCILOR 65
ACTIVITĂŢI VETERINARE 47
ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII DE DECONTAMINARE 44
ACTIVITĂŢI DE ASIGURĂRI, REASIGURĂRI ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII, CU EXCEPŢIA CELOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI SOCIALE 41
COCSIFICAREA CARBUNELUI, DISTILAREA TITEIULUI ŞI TRATAREA COMBUSTIBILILOR NUCLEARI 39
FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT 37
ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ASOCIATIVE 34
EXTRACŢIA PETROLULUI BRUT ŞI A GAZELOR NATURALE; SERVICII ANEXE EXTRACŢIEI PETROLULUI ŞI GAZELOR NATURALE 31
ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 29
FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE ŞI A PRODUSELOR OBŢINUTE DIN PRELUCRAREA ŢIŢEIULUI 25
ACTIVITĂŢI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ŞI ALTE ACTIVITĂŢI CULTURALE 20
ACTIVITĂŢI DE SERVICII ANEXE EXTRACŢIEI 18
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII 17
FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN 14
ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC 12
ACTIVITĂŢI DE JOCURI DE NOROC ŞI PARIURI 11
ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR EXTRATERITORIALE 6
EXTRACŢIA HUILEI, LIGNITULUI; PREPARAREA TURBEI 6
EXTRACŢIA MINEREURILOR METALIFERE 5
ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE, DE SERVICII PENTRU SCOPURI PROPRII 4
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN GOSPODĂRII PRIVATE DE PRODUCERE A BUNURILOR DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 4
ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 1

Suplimentar:Download (Download in Microsoft Office Excel 97-2003)

orice publicare este posibilă numai cu trimitere la site-ul www.asp.gov.md