• Română
  • Русский
  • English

Registrul de Stat al Unitatilor de Drept

Date statistice din Registrul de stat al unităţilor de drept după forma juridică de organizare (starea la 01.11.2017)

Forma organizatorico-juridică Număr
(care au codul IDNO)
Societate cu răspundere limitată 82 072
Întreprindere individuală 32 857
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor) 1 487
Alte forme de asociaţii 1 253
Societate pe acţiuni de tip închis 1 210
Întreprindere municipală 724
Societate pe acţiuni de tip deschis 701
Cooperativă de producţie (inclusiv agricole) 681
Instituţie publică 492
Întreprindere de stat 310
Societate pe acţiuni 276
Cooperative de întreprinzător 246
Reprezentanţa întreprinderii nerezidente străine 193
Asociaţie 114
Societate în nume colectiv 61
Filiala întreprinderii nerezidente străine 51
Alte organizaţii necomerciale 43
Cooperative mixte 27
Instituţie privată 24
Instituţie 14
Întreprindere de arendă 12
Societate în comandită 11
Uniuni de persoane juridice 7
Asociaţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri) 4
Concern 4
Alte întreprinderi 3
Alte uniuni de întreprinderi 2
Întreprinderea cooperatistă(cooperaţiei de consum) 2
Uniune 2
Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice 1
TOTAL 122 884

Suplimentar:Download (Download in Microsoft Office Excel 97-2003)

orice publicare este posibilă numai cu trimitere la site-ul www.asp.gov.md