Bunuri imobile

Bunuri imobile

Bunuri imobile

Acord tip privind utilizarea sistemului informațional ”Acces activ la Registrul bunurilor imobile”

Acord de parteneriat în vederea executării a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate cu utilizarea produsului program Inventory 11
Nomenclatorul serviciilor şi tarifele acestora

Cerere model privind refuzul primirii cererii pentru lucrările cadastrale
Cerere model pentru contestarea deciziei registratorului
Ghidul sistemului de adrese

Aici aveţi posibilitatea de a depune o petiţie

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42