Opinia Dvs. este importantă!

Certificate

Certificarea sistemelor de management al calităţii şi securităţii informaţiei

 

Beneficiile certificării SMC, conform ISO 9001:2008:

 • creşterea credibilităţii şi a încrederii partenerilor de afaceri în serviciile şi produsele oferite;
 • îmbunătăţirea imaginii întreprinderii şi facilitarea accesului pe piaţa concurenţială, printr-o poziţionare avantajoasă;
 • atragerea investiţiilor;
 • conducerea activităţii întregii întreprinderi într-un mod planificat şi sistematic, conform principiilor managementului calităţii;
 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor interne;
 • îmbunătăţirea performanţei produselor şi serviciilor livrate clienţilor;
 • creşterea satisfacţiei clienţilor prin îndeplinirea cerinţelor acestora;
 • transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale întreprinderii.

Certificarea internaţională a SMSI, conform ISO/IEC 27001:2005, oferă încredere şi asigură încrederea clienţilor şi partenerilor întreprinderii, precum:

 • demonstrează că întreprinderea funcţionează în deplină conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
 • este o dovadă a faptului că toţi angajaţii sunt conştienţi şi respectă dispoziţiile politicii întreprinderii privind securitatea informaţiei;
 • politica şi procedurile privind securitatea, ce se referă la utilizarea datelor cu caracter personal sunt revizuite şi actualizate cu regularitate; asigură respectarea cu stricteţe a cerinţelor de protecţie a datelor cu caracter personal nu numai în cadrul întreprinderii, dar şi în interacţiunea cu terţe părţi;
 • asigură confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea resurselor informaţionale ale întreprinderii;
 • oferă protecţia informaţiei împotriva accesului neautorizat.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook