Opiniile cu privire la îmbunătățirea paginii web

Achiziţii publice

Obiectul achiziției Au rămas
Licitație deschisă nr. 18/03681 din 07.09.2018 privind achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a cazanelor pe gaze naturale

Licitație deschisă nr. 18/03686 din 06.09.2018 privind achiziționarea hârtiei igienice (rulou)

Cererea ofertelor de preț nr. 18/03642 din 05.09.2018 privind achiziționarea serviciilor de copertarea registrelor de stare civilă

Licitație deschisă nr. 18/03603 din 04.09.2018 privind achiziționarea cartușelor cu cerneală pentru dispozitivul de tip plotter model Canon image Prografe iPF770 sau echivalent

Cererea ofertelor de preț nr. 18/03521 din 21.08.2018 privind achiziționarea lucrărilor de reparație curente a acoperișului și a încăperilor la sediul de pe str. Gurie Grosu, 7, mun. Chișinău
 

Licitație deschisă nr. 18/03509 din 30.08.2018 privind achiziționarea logoului ASP cu panou electronic

Licitație deschisă nr. 18/03429 din 24.08.2018 privind achiziționarea serviciilor de reparație a climatizoarelor

Licitație deschisă nr. 18/03450 din 28.08.2018 privind achiziționarea serviciilor de pază fizică în Centrele Multifuncționale

Licitație deschisă nr. 18/03441 din 24.08.2018 privind achiziționarea serviciilor de telefonie fixă și de transport date (canale de transport date) pentru activitatea SÎV în mun. Tiraspol și or. Rîbnița

Licitație deschisă nr. 18/03414 din 23.08.2018 privind achiziționarea aței de cusut dosare
 

Licitație deschisă nr. 18/03324 din 21.08.2018 privind achiziționarea licențelor SGBD Oracle versiunea 10g

Licitație deschisă nr. 18/03373 din 21.08.2018 privind achiziționarea echipamentului de calcul, de imprimare și multiplicare, comunicațional și telefonic pentru secțiile de înmatriculare a vehiculelor în mun. Tiraspol și or. Rîbnița
 

Cererea ofertelor de preț nr. 18/03396 privind achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a utilajelor și echipamentelor de producere

Cererea ofertelor de preț nr. 18/03306 din 09.08.2018 privind achiziționarea serviciilor de certificare a sistemelor de management al calității, securității informației și anti-mită al instituției.

Licitație deschisă nr. 18/03378 din 22.08.2018 privind achiziționarea serviciilor de deservire a sistemelor de control acces și înregistrarea datelor video

Licitație deschisă nr. 18/03120 din 07.08.2018 privind achiziționarea dispozitivelor multifuncționale

Licitație deschisă nr. 18/02934 din 29.08.2018 privind achiziționarea complexului tehnico-aplicativ de înregistrare a datelor video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere permisului de conducere
 

Licitație deschisă nr. 18/03266 din 14.08.2018 privind achiziționarea produselor software IBM QRadar Event Capacity

Licitație deschisă nr. 18/03197 din 10.08.2018 privind achiziționarea cazanelor pe gaze naturale

Licitație deschisă nr. 18/03158 din 10.08.2018 privind achiziționarea serviciului de mentenanță și garanție pentru echipamentul IT al nivelului central

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin 42
Facebook