Achiziţii publice

Obiectul achiziției Au rămas
Licitaţie deschisă din 17.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de restabilire a funcţionalităţii cartuşelor.

Licitaţie deschisă din 18.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de imprimare şi copiere alb/negru

Licitaţie deschisă din 16.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor Subscription produse software Oracle

Licitaţie deschisă din 14.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor transport date.

Licitaţie deschisă din 28.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de pază fizică

Cererea ofertelor de preţuri din 03.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de suport SIA "Arhiva Stare Civilă"

Cererea ofertelor de preţuri din 09.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de telefonie mobilă şi Internet mobil

Licitaţie deschisă din 08.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de deservire şi extindere a garanţiei serverelor şi a sistemului de stocare a datelor la nivel central (HP 3PAR)

Licitație deschisă din 08.12.2020 privind achiziționarea serviciilor de elaborare și implementare a ”Sistemului informațional de gestionare electronică a documentelor” bazată pe platforma ELO

Licitație deschisă din 08.12.2020 privind achiziționarea serviciilor de deservire și extindere a garanției serverelor și sistemului de stocare a datelor la nivel central (FRS)

Licitaţie deschisă din 07.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de suport software Face Recognition System (software Cognitec)

Licitaţie deschisă din 21.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor

Licitație deschisă din 27.11.2020 privind achiziționarea serviciilor SW Subscription & Support Renewal produse IBM ” IBM Security QRadar SIEM”

Licitaţie deschisă din 09.12.2020 privind achiziţionarea produselor de papetărie

Licitaţie deschisă din 07.12.2020 privind achiziţionarea serviciilor de reparare şi întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe.

Licitaţie deschisă din 02.12.2020 privind achiziţionarea combustibilului

Licitație deschisă din 01.12.2020 privind achiziționarea serviciilor de curățenie.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42