Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui

Aviz privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui

Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui reprezintă actul de stare civilă care confirmă sau infirmă faptul schimbării numelui şi/sau prenumelui titularului acestuia. În special, avizul este destinat pentru utilizare în străinătate.  

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

  • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul în care titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Categorii de solicitanți

Avizul privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui este eliberat următoarelor categorii de persoane:

  • titularului avizului, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
  • reprezentantului acestuia;
  • părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare în cazul persoanelor ce nu deţin capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti);
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Notă: *În conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 738 din 20.06.2008, (publicată în Monitorul Oficial nr. 112-114 din 27.06.2008) şi Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/359 din 30.12.1992 şi republicată în Monitorul Oficial nr.53-55 din 02.04.2004).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42