Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui în limba străină

Eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui în limba străină

Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui reprezintă actul de stare civilă care confirmă sau infirmă faptul schimbării numelui şi/sau prenumelui titularului acestuia. În special, avizul este destinat pentru utilizare în străinătate.  

Documentele de stare civilă se eliberează la solicitare:

  • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepționale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
  • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptățite – în cazul când în care titularul actului de stare civilă a decedat;
  • reprezentantului legal al minorului, al persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanței judecătorești, părinților, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorității tutelare;
  • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură autentificată notarial).

Categorii de solicitanți

Avizul privind afirmarea sau infirmarea schimbării numelui şi/sau prenumelui este eliberat următoarelor categorii de persoane:

  • titularului avizului, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei  acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
  • reprezentantului acestuia:
    • părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare în cazul persoanelor ce nu deţin capacitate deplină de exerciţiu (minorul, persoana limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti);
    • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42