Marcarea convențională a vehiculului depersonalizat și agregatelor acestora

Marcarea convențională a vehiculului depersonalizat și agregatelor acestora

Se efectuează de către experții din cadrul Birourilor identificare vehicule.

În cazul vehiculelor care au principalele elemente de identificare (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) distruse (în urma factorilor naturali) sau în cazul lipsei numerelor de identificare poansonate de uzina producătoare, se va efectua marcarea convențională a acestora.

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de model stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.
  • Raportul de identificare al vehiculului (RIV).
  • Permisiunea pentru marcare eliberată de DIÎMT al DÎMT și CCA.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42