Deplasarea expertului la locul aflării vehiculului pentru identificarea acestuia

Deplasarea expertului la locul aflării vehiculului pentru identificarea acestuia (caroserie, motor, şasiu), la solicitarea persoanei fizice sau juridice

Serviciu este prestat de către expertul Biroului identficare sau după caz Biroului de înmatriculare.

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de model stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42