Cercetare tehnico-ştiinţifică a vehiculului prin metode simple, medii și complexe

Cercetare tehnico-ştiinţifică a vehiculului prin metode simple, medii și complexe

Se efectuează de către expertul Biroului identificare vehicule în cazul apariției unor divergențe a semnelor de marcare sau actelor acestuia.

Scopul examinării suplimentare:

  • Atestarea faptului că principalele elemente de identificare ale vehiculului (numărul caroseriei, numărul șasiului și numărul motorului) sunt originale și/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de model stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42