Proba practică

Serviciile ”Utilizarea poligonului în procedura de pregătire de sine stătătoare la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere, pentru 1 oră academică” și ”Conducere de probă în condiţii de trafic, conform rutelor de examinare aprobate, pe vehiculul specializat similar celui ce urmează a fi utilizat în procedura de examinare la proba practică de conducere a vehiculului (pentru una rută)” se prestează reieșind din capacitatea de deservire a subdiviziunii.

Utilizarea poligonului în procedura de pregătire de sine stătătoare la proba practică a examenului de obținere a permisului de conducere, pentru 1 oră academică

Termen

Tarif

 La momentul adresării80 lei

Conducerea de probă în condiţii de trafic, conform rutelor de examinare aprobate, pe vehiculul specializat similar celui ce urmează a fi utilizat în procedura de examinare la proba practică de conducere a vehiculului (pentru una rută)

Termen

 

Tarif

la categoria ”B”

în mun. Chișinău

La momentul adresării

200 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

La momentul adresării

120 lei

la categoria ”C”, ”CE”

în mun. Chișinău

La momentul adresării

300 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

La momentul adresării

200 lei

la categoria ”D”

în mun. Chișinău

La momentul adresării

240 lei

în alte localități ale Republicii Moldova

La momentul adresării

140 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42