Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea copiei de pe documentul aflat la păstrare în depozitul de arhivă (pentru un document)

TERMENE ȘI TARIFE

Termen Tarif Locul prestării
3 zile lucrătoare 30 lei
gratuit2
În ziua adresării 60 lei
  • Termene și tarife
  • Programare on-line
  • În cazul în care documentul se află la păstrare în depozitul de arhivă centrală sau al altei subdiviziuni, copia de pe acesta se eliberează numai în termen de 3 zile lucrătoare


    2Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 1 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice.

    Programare
    online