Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

18.08.2022 14:33

Organizaţiile necomerciale trebuie să anunțe modificările în actele de constituire. Termen limită – 27.08.2022

Agenţia Servicii Publice anunță că organizaţiile necomerciale (asociaţiile obşteşti, instituţiile private, fundaţiile) trebuie să prezinte până pe data de 27 august 2022 cererile privind înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire și, după caz, în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, în scopul conformării la prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la  organizaţiile necomerciale.

Documente necesare:

Lista completă a documentelor care urmează a fi prezentate Agenţiei Servicii Publice pentru înregistrarea modificărilor ce se impun poate fi vizualizată aici.

În municipiul Chișinău dosarele sunt recepționate de către Centrul multifuncțional nr.2, str. Alexandr Pușkin, 47. Organizaţiile necomerciale din regiuni pot depune dosarele la următoarele Centre multifuncționale din: Bălți, Sîngerei, Râșcani, Edineț, Briceni, Orhei, Soroca, Ungheni, Nisporeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Cimișlia, Cahul, Cantemir,  Comrat și Ceadîr Lunga.

Pentru a depune dosarul trebuie să vă programați  în prealabil prin intermediul:

  • paginii oficiale a Agenției www.asp.gov.md;
  • centrelor multifuncționale (telefonic la numerele de contact ale CM);
  • Call-centrului la numărul de telefon 14909.

Informații statistice:

La situaţia din 15.08.2022, în Registrul de Stat al persoanelor juridice sunt înregistrate în total 15 345 organizaţii necomerciale dintre care: asociaţii obşteşti -  10922; fundaţii – 493; instituţii private  - 213, alte – 3717.

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 86/2020, au fost înregistrate primar 717 organizaţii necomerciale: asociaţii obşteşti – 645, fundaţii - 38, instituţii private - 34.

În perioada 01.09.2020-01.08.2022, au solicitat înregistrarea modificărilor operate în  datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în actele de constituire 1666 organizaţii necomerciale: asociaţii obşteşti – 1542, fundaţii – 85, instituţii private  - 39.

***

Reamintim că la 27.08.2020 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale care stabilesc principiile de constituire, înregistrare, de desfășurare și încetare a activității organizațiilor necomerciale. Potrivit art. 28 din Legea prenotată „în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii, organizațiile necomerciale vor asigura ca persoanele care fac parte din organele lor de conducere și de control să întrunească condițiile prevăzute de lege şi își vor aduce statutele în concordanță cu legea. În privința organizațiilor necomerciale care nu vor efectua modificările necesare în termenul indicat se va iniția procedura de lichidare forțată”.

Informație oferită de: Serviciul comunicare şi protocol
Telefon de contact: (+373 22) 50-4070
Email: presa@asp.gov.md

Arhiva